پاکنویس

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

۲۳ سالگی

امروز ۲۳ سالم شد. چند روز دیگه اتفاقای عجیبی قرارِ رخ بده. خدا همه چیز رو به خیر کنه. شرایط داره عجیب میشه. یعنی در واقع […]