شعر

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

مادر

حالِ خوبی ندارم مادر دلتنگی هم که ماشه اش را نمی چکاند خواهرم با شوهرش به تهران آمده دل ام می خواهد خوششان کنم اما حال […]